Työläisnainen-lehti - vaatimaton mutta rohkea ja voitonvarma

Suomen sosiaalidemokraattisen naisliiton oma lehti Työläisnainen ilmestyi vuosina 1906-23 Helsingissä. Lehden ensimmäinen päätoimittaja oli työväenliikkeen vaikuttaja Miina Sillanpää.

Sosiaalidemokraattiset naiset olivat tyytymättömiä työväenlehtiin, jotka eivät kiinnittäneet tarpeeksi huomiota naisten harrastuksiin.

Aluksi lehden kirjoitukset käsittelivät lähinnä palvelijatarten oikeuksia, naisten ammatillista järjestäytymistä sekä eduskunnan ja valtakunnanpolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä.

Varsinkin alkuvuosinaan Työläisnainen oli voimakkaan luokkatietoinen ja vaati kieltolakia, prostituution kieltämistä, äitiysvakuutusta ja aviottomien äitien aseman parantamista. Lehti kiinnitti huomiota naisten äänioikeus- ja tasa-arvokysymyksiin.

Lehti ilmestyi kerran viikossa vuoden 1907 alusta aina ensimmäisen maailmansodan puhkeamiseen asti vuonna 1914. Sen levikki oli ensimmäisenä vuonna noin 4 000 kappaletta ja erikoisnumeroita julkaistiin jopa 10 000 kappaleen painoksina.


Lue lehteä:

Kansalliskirjaston digilehti

Naisasiaa edistävät lehdet historian varrella:

  • Palvelijatarlehti 1905-1906
  • Työläisnainen 1907-1916
  • Toveritar 1922-1943
  • Tulevaisuus 1944-1973
  • Aikamme kuvastin 1962-1973
  • PikkuSisko 1985-2007
  • (Tietosisko)
  • (Kansainvälinen bulletiini)
  • (Punahilkka)
  • Dooris 2008-2015