Otsikko

OSAAVA NAINEN, Turun Messukeskus 24.-26.10.2014

Kyselyyn vastanneita oli yhteensä 517.

Kysyimme:

1) Miten työelämää voisi kehittää naisille sopivammaksi?

2) Otetaanko naisten näkökannat tarpeeksi huomioon?

3) Miten naisten vahvuuksien arvostusta saisi nostettua?

Sanallisista vastauksista ykkösasiaksi nousi selvästi tasa-arvoinen palkkaus, parissa vastauksessa jopa niin, että miesten palkkausta pitäisi alentaa tämän saavuttamiseksi. Hyvin yleisesti kaivattiin joustavuutta työelämään erityisesti perheen tarpeista lähtien ja tähän ehkä liittyivät toiveet miesten osallistumisesta enemmän lastenhoitoon. Erittäin tärkeäksi nähtiin myös, että naiset itse uskovat omiin kykyihinsä ja tuovat esiin omia vahvuuksiaan. Enemmän naisia toivotaan johtopaikoille ja muutenkin naisille mahdollisuuksia näyttää osaamistaan ja tulla kuulluksi työpaikoilla.

1) Miten työelämää voisi kehittää naisille sopivammaksi?

 • lisää joustavuutta (201)
 • lisää haasteita (74)
 • lisää mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä (242)

2) Otetaanko naisten näkökulmat tarpeeksi huomioon?

kyllä (87) / ei (430)

Muutamia sanallisia vastauksia:

 • riippuu alasta ja työyhteisöstä
 • naiset eivät tuo ajatuksiaan juki läheskään aina
 • kyllä minun työssäni
 • palkka ei sama kuin miehisillä aloilla
 • (ei) vertaa muihin pohjoismaihin → samalle tasolle esim. äitiyslomat ja vastaavat

3) Miten naisten vahvuuksien arvostusta saisi nostettua?

 • naisten ei pidä aliarvioida taitojaan
 • naiset itse ylös ja näyttämään vahvuutensa
 • miesvoittoisella työpaikalla hankalaa
 • palkkatasa-arvo
 • päättäviin elimiin lisää naisia
 • politiikan, median ja oman hyvän itsetunnon kautta
 • naisten tuettava toisiaan
 • palkankorotus
 • naisten oikeuksista pitäisi puhua enemmän ja tuoda epäkohtia esiin
 • miehetkin kotiin hoitamaan lapsia
 • joustavammat työajat perheiden/naisten elämäntilanteiden mukaan
 • pitämällä asiaa esillä ”vaatimalla”
 • kuunteleva työyhteisö
 • laskemalla miesten palkkatasoa
 • lisäämällä naisasiamiehiä
 • naisten pitää saada itse suunsa auki useammin
 • lisää miehiä töihin ns. naisten töihin
 • vanhemmuuden kustannukset pitäisi jakaa kaikkien työnantajien kesken vanhemmuusverolla
 • tekemällä esim. lastenhoidon mahd., jotta voisi tehdä työtä ilman paineita
 • sanoa jotain kiva toiselle naiselle, ei sanoa huonotta toisen seljän takana
 • ottamalla naiset mukaan suunnittelemaan alusta
 • pikkulasten äidit – kuka haluaa käydä töissä
 • koulutuksen ja perhevapaiden muutosten kautta

KIITOS KAIKILLE KYSELYYN VASTANNEILLE!